25.12.09

A XEFA DE PROGRAMAS DA RADIO GALEGA CONTRATADA EN FRAUDE DE LEI


O pasado día 4 de novembro a Inspección de Traballo
declarou en fraude de lei a contratación, na modalidade de interinidade en vacante, da xefa de Programas da Radio Galega, Gloria Ferreiro. Segundo a autoridade laboral, Gloria Ferreiro foi contratada para coordinar os progamas e os locutores que presentan os mesmos, e estas funcións non coinciden coas de locutora de radio sinaladas no contrato.


Ademais, a contratación de Gloria Ferreiro celebrouse á marxe do procedemento de contratación temporal establecido no convenio colectivo da CRTVG e as súas sociedades, que ten por finalidade cumprir cos principios constitucionias de igualdade, mérito e capacidade. É dicir, que Gloria Ferreiro foi contratada lesionando o dereito preferente doutros aspirantes pola súa puntuación acreditada nas listaxes de contratación temporal.

Por todo isto, a inspectora considera que a xefa de Programas da Radio Galega, Gloria Ferreiro, foi contratada en fraude de lei, tipificándose a infracción como grave na Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.