18.5.11

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

Publicada resolución do 5 de maio de 2011, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo e se procede á súa convocatoria.

11.5.11

RECLAMACIÓN 5%


A CIG pon a disposición dos traballadores e traballadoras da CRTVG, TVG, e RTG un modelo de escrito de reclamación extraxudicial do 5%.

Este escrito, que se deberá presentar na Dirección de Recursos Humanos durante o mes de xuño, interrompe os prazos de prescrición e preserva o dereito a reclamar na vía xudicial as cantidades deixadas de percibir entre o mes de xuño de 2010 e maio de 2011.

Presentado o escrito ante a empresa, cómpre esperar ao que aconteza co caso da Sociedade de Desenvolvemento Comarcal de Galicia (SODECO) no Tribunal Supremo. De ser favorábel esa sentenza aos/ás traballadores/as de SODECO, é cando se tería que tramitar a demanda na vía xudicial.

10.5.11

PROGRAMA ELECTORAL 2011