15.5.12

20.4.12

NIN REPRESIÓN, NIN MANIPULACIÓN


MARCHA O DÍA 21 DE ABRIL CON SAÍDA ÁS 11:30 HORAS DO PAZO DE CONGRESOS E REMATE ÁS PORTAS DA CRTVG EN SAN MARCOS
O pasado día 30 de marzo máis dun cento de afectados polo que se coñece como “estafa das participacións preferentes” ocuparon as instalación da CRTVG en San Marcos para denunciar a ocultación do conflito que lles afecta dende este servizo público.
No transcurso da ocupación, a representación sindical asumiu un papel de mediación e diálogo, tratando de manter en todo momento o carácter pacífico da ocupación e evitar o enfrontamento entre o cadro do persoal e os afectados e afectadas.
Mentres isto acontecía, o Director xeral da CRTVG abandonaba o edificio pola porta de atrás, facendo deixazón absoluta das súas funcións como responsábel último do ente público.
Por se isto fose pouco, ao día seguinte dos feitos, o mesmo Director xeral resolveu abrir un expediente informativo para depurar responsabilidades entre as traballadoras e traballadores do servizo xa que, segundo indicou, a ocupación das instalacións non tería sido posíbel sen a “colaboración, activa ou pasiva, de persoal propio da CRTVG”.
Porén, a única responsabilidade neste e noutros conflitos ven dada polas distintas direccións ao servizo dos gobernos do momento, máis preocupadas en ocultar os conflitos sociais que en dar unha información veraz e plural á que o pobo galego ten dereito.
Estas políticas informativas sucesivas están a poñer en continuo risco a integridade moral e física dos e das profesionais dos medios públicos, sobre todo nas situacións de maior impacto social (como xa ten acontecido nos casos das vacas tolas, o Prestige, o mal chamado decreto do plurilingüismo ou máis recentemente a convocatoria de folga xeral do 29 de marzo), cando a crítica pola evidente manipulación informativa se transforma en indignación social.
Mais para enmascarar a realidade dos feitos, o Director xeral da CRTVG dálles radicalmente a volta e acusa a traballadoras e traballadores de ser cómplices da ocupación das instalacións da CRTVG en San Marcos, xustificando así a apertura dun expediente informativo no que se entrevén trazos represivos que buscan atemorizar ao cadro de persoal e afogar as voces discrepantes dentro da empresa.
Contra esta práctica represiva, mais tamén contra a manipulación informativa que está na orixe do acontecido o 30 de marzo, chamamos á mobilización do conxunto da sociedade galega. Esiximos a retirada inmediata do expediente informativo e o cese da persecución a traballadores e traballadoras e á súa representación sindical. Mais tamén reclamamos que o ente público cumpra coa función social para a que foi creado, nomeadamente dotar ao pobo galego dunha información veraz, plural, obxectiva, neutral e independente. Só así poderemos asegurar que non se repitan no futuro feitos semellantes.

8.2.12

DURAS MEDIDAS CONTRA EMPREGADOS/AS PÚBLICOS/AS

Esta semana a conselleira de Facenda entregou ás federacións da Área Pública o ANTEPROXECTO DE LEI DE MEDIDAS NO EMPREGO PÚBLICO, cunha serie de disposicións que implican un duro recorte das condicións laborais e salariais do persoal de todo sector público autonómico, incluída a CRTVG e as súas sociedades.
- Eliminación do complemento de incapacidade temporal nos casos de accidente ou enfermidade común de duración inferior a 21 días (Abonaríase o 100% das retribucións só nos casos de accidente de traballo, enfermidade profesional e maternidade).
- Incremento da xornada ordinaria semanal ás 37 hora e 30 minutos.
-
Redución da xornada coa correspondente redución proporcional de retribucións, co límite máximo dun terzo da xornada, ao persoal interino e temporal.
- Suspensión da concesión de calquera axuda derivada do capítulo de acción social.
Estas duras medidas súmanse ás xa aprobadas polo Goberno do Estado o 30 de decembro para o ano 2012.
- Conxelación salarial.
- Suspensión das achegas empresariais ao plan de pensións.
- Prohibición de incorporación de novo persoal mediante oferta de emprego público ou instrumento similar.
Cómpre responder a estas agresións aos/ás empregados/as públicos/ás, xa que supoñen unha regresión en canto a dereitos adquiridos (algúns deles consolidados desde os anos 60 e 70 do século pasado), como é o complemento das baixas por enfermidade. No caso da CRTVG, de se aprobar esta Lei, o convenio colectivo en vigor quedaría en papel mollado xa que as disposicións
recollidas incumpren moitos dos acordos recollidos nel.

CONCENTRACIÓN EN SAN CAETANO, XOVES 9 ÁS 11:30 HORAS
MOBILÍZATE!!!