21.6.10

REDUCIÓN SALARIAL DO 5%

O vindeiro 22 de xuño a Xunta somete a debate e aprobación do Parlamento de Galiza a lei que consuma o recorte do 5% da masa salarial dos seus empregados e empregadas públicos.

Esta lei non se limita a traspoñer a Galiza o Real Decreto-lei 8/2010 aprobado Estado, que na súa disposición adicional novena exclúe “o persoal laboral non directivo das sociedades mercantís”, senón que vai máis alá e inclúe no seu ámbito de aplicación todas sociedades mercantís públicas dependentes da Xunta .

Deste xeito, mentres no Estado español a RTVE non se lle aplica, en Galiza aos traballadores e traballadoras da RTVG si nos vai afectar a redución salarial do 5%.

A CIG reitera a súa oposición a estas medidas que toman aos empregados e empregadas do sector público como cabeza de turco para pagar as consecuencias dunha crise que non provocaron e que supoñen un grave deterioro das nosas condicións de vida.

Por iso, desde CIG, faise un chamamento á participación nas mobilizacións e cantas medidas se propoñan en contra destes recortes salariais.